Dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki

Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400kV pomiędzy stacją elektroenergetyczną Olsztyn Mątki, a stacją elektroenergetyczną Ostrołęka z wprowadzeniem jednego toru prądowego do stacji elektroenergetycznej Olsztyn oraz wykonanie traktów światłowodowych pomiędzy stacjami.

Zakres prac:

Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz służebności przesyłu, uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, przebudowa obiektów kolidujących z projektowaną linią, demontaż istniejącej linii 220kV od stacji Olsztyn Mątki do stacji Olsztyn o długości 17,55 km oraz linii 220kV Olsztyn – Ostrołęka do stacji Ostrołęka o długości 119,00 km, budowa linii wraz z traktami światłowodowymi, przeprowadzenie badań odbiorczych, opracowanie dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń.

Wartość inwestycji: 425 735 462,31 PLN brutto

Okres realizacji: 2013 - zakończenie 30.09.2016

Inwestor: PSE Operator S.A.

Generalny Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

Pobierz broszurę: Budowa dwutorowej linii 400 kV Olsztyn Mątki - Ostrołęka (PDF, 1MB)
Strona WWW: http://liniaolsztynostroleka.pl/ 

Wracaj