Budowa budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Budowa budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dane techniczne: kubatura – 81 500 m3, 3 piętra naziemne + piętro techniczne, 1 piętro podziemne

Powierzchnia: 14 400 m2

Wartość inwestycji: 50 387 415,35 PLN brutto

Okres realizacji: 23,5 miesiąca - zakończenie w 2014r.

Inwestor: UAM w Poznaniu

Generalny Wykonawca: Aldesa Construcciones S.A.

Wracaj